Nếu muốn tìm nhà tại Nhật,
hãy để e-heya.net giúp bạn.

Khai trương chi nhánh quốc tế tại Tokyo

Chúng tôi đã mở chi nhánh quốc tế tại Shin-Okubo, Tokyo.
Chúng tôi rất mong đợi được đón tiếp quý khách, vui lòng hãy ghé thăm cửa hàng của chúng tôi.
Trang web của chi nhánh quốc tế cũng đã được công khai, quý khách vui lòng bấm vào nút dưới đây để truy cập.

Đặc trưng của e-heya.net
Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ cho thuê đồ đạc trong nhà, thanh toán điện tử hoặc gói dịch vụ không cần người bảo hộ

An tâm vì có tổng đài hỗ trợ tiếng nước ngoài

An tâm vì có tổng đài hỗ trợ tiếng nước ngoài

Hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ của người thuê từ lúc tìm nhà cho đến lúc chuyển vào ở

Gói đặc biệt dành cho lưu học sinh

Gói đặc biệt dành cho lưu học sinh

Gói cho thuê đồ nội thất và đồ điện tử gia dụng dành cho học sinh

Trình tự tìm nhà

Trình tự tìm nhà

Giới thiệu về trình tự tìm nhà tại Nhật

Dịch vụ và Hỗ trợ
back to top

Nếu muốn tìm nhà tại Nhật,
hãy để e-heya.net giúp bạn.

Khai trương chi nhánh quốc tế tại Tokyo

Chúng tôi đã mở chi nhánh quốc tế tại Shin-Okubo, Tokyo.
Chúng tôi rất mong đợi được đón tiếp quý khách, vui lòng hãy ghé thăm cửa hàng của chúng tôi.
Trang web của chi nhánh quốc tế cũng đã được công khai, quý khách vui lòng bấm vào nút dưới đây để truy cập.

Thế mạnh của e-heya.net
Đặc trưng của e-heya.net
Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ cho thuê đồ đạc trong nhà, thanh toán điện tử hoặc gói dịch vụ không cần người bảo hộ

An tâm vì có tổng đài hỗ trợ tiếng nước ngoài

An tâm vì có tổng đài hỗ trợ tiếng nước ngoài

Hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ của người thuê từ lúc tìm nhà cho đến lúc chuyển vào ở

Gói đặc biệt dành cho lưu học sinh

Gói đặc biệt dành cho lưu học sinh

Gói cho thuê đồ nội thất và đồ điện tử gia dụng dành cho học sinh

Trình tự tìm nhà

Trình tự tìm nhà

Giới thiệu về trình tự tìm nhà tại Nhật

Dịch vụ và Hỗ trợ
page top